Dejavnost predavateljev – november 2022


DEJAVNOST PREDAVATELJEV – NOVEMBER 2022

Prof. dr. Gorazd Meško je med 3. in 6. 11. 2022 sodeloval v žiriji za izbor Serra Hunter predavatelja za kriminologijo na Avtonomni univerzi v Barceloni, Španija.

Prof. dr. Bojan Dobovšek se je 8. 11. 2022 v Portorožu udeležil konference Informacijska varnost, Zaupanje v človeka in tehnologijo, kjer je imel referat »Konvencija o kibernetski kriminaliteti, kripto valute in pranje denarja«.

Prof. dr. Bojan Dobovšek je sodeloval na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah  v Sloveniji, ki je potekal med 14. in 18. 11. 2022. Kot predstavnik Fakultete za varnostne vede je v sklopu dogodka 16. 11. 2022 na sedežu FVV izvedel gostovanje Računskega sodišča, KPK in predstavnikov podjetij. V sklopu Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah v Sloveniji so prof. dr. Bojan Dobovšek, doc. dr. Boštjan Slak in doc. dr. Vanja Ida Erčulj izvedli tudi raziskavo »Mladi in korupcija«.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 14. in 19. 11. 2022 udeležil letne konference Ameriškega kriminološkega združenja v Atlanti in delovnih sestankov ASC Division of rural criminology. Sodeloval je v panelih o raziskovalnih metodah v ruralni kriminologiji in okrogli mizi za pripravo nove knjige o ruralni kriminologiji – viktimološke perspektive. Poleg tega je prejel nagrado ASC DIC Freda Adler Distinguished Scholar Award za leto 2022 za dosežke na področju mednarodne in primerjalne kriminologije.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je v novembru udeležila naslednjih predavanj:

  • 28. 11. 2022, 2-urno predavanje na Lingvističnem krožku FF UL z naslovom Dvojezičnost v slovenski Istri – izbrane študije, položaj in težave pri ohranjanju dvojezičnosti,
  • 29. 11. 2022, 2-urno predavanje Testing teaching v okviru projekta INCOMM GUIDE na Univerzi v Vidmu in
  • 30. 11. 2022, 3-urno predavanja v okviru projekta CIAO BELLA, na Univerzi v Mariboru, Filozofski fakulteti.

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je 29. 11. 2022 skupaj z DeZRS organizirala posvet na tematiko razvoja detektivske dejavnosti v RS. Posvet sta soorganizirala izr. prof. dr. Andrej Sotlar in izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, prisotni  na posvetu pa sta bili tudi pred. Bernarda Tominc in asist. Teja Primc.

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru (izr. prof. dr. Katja Eman) in Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana (Tinkara Bulovec) sta v sredo 9. 11. 2022 v okviru EU projekta SHINE (Sexual Harassment in Nightlife Entertainment Spots: Control and Prevention) organizirala srečanje deležnikov, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko spolnega nasilja in nadlegovanja na območjih nočnega življenja. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi dosedanjih ugotovitev EU projekta SHINE in razpravi o obstoječih načinih odzivanja in preprečevanja spolnega nasilja in nadlegovanja na območjih nočnega življenja, možnostih za izboljšave ter sodelovanju med deležniki. Dogodek je potekal v Mestni hiši Mestne občine Ljubljana. Več o dogodku lahko preberete tukaj: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/evropska-sredstva-za-ljubljano/projekt-shine/novice-projekta-shine/v-srediscu-projekta-shine-spolno-nasilje-in-nadlegovanje/