Dejavnost predavateljev – oktober 2020


Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je med 15. in 17. oktobrom 2020 udeležila 2. mednarodne znanstvene konference Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ), ki je potekala online. Na konferenci je predstavila prispevek in vodila eno od sekcij. Več o konferenci si lahko preberete na naslednji povezavi: http://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si/