Dejavnost predavateljev – oktober 2021


Asist. dr. Eva Bertok se je 26. in 27. 10. 2021 udeležila sestanka partnerjev projekta DISC v Helsinkih, kjer so izvedli delavnico multisenzornega prostora za zunanje obiskovalce.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 20. in 28. 10. predavala na Univerzi v Udinah, 1.10. 2021 pa je aktivno sodelovala na konferenci PEF UM, kjer je predstavila tudi prispevek.

Prof. dr Gorazd Meško in prof. dr. Bojan Dobovšek sta se 22. in 23. 10 2021 na Univerzi v Zagrebu udeležila mednarodne konference o merjenju organizirane kriminalitete na Balkanu v organizaciji Global Initiative Against Transnational Organized Crime in Mreže Balkan Criminology. Več informacij je na voljo na povezavi: https://www.balkan-criminology.eu/news/expert-meeting/

Program srečanja: https://www.balkan-criminology.eu/wp-content/uploads/2021/10/Agenda_Zagreb_Expert_Meeting_22.-23.10.2021.pdf

5. DAN NACIONALNE VARNOSTI

Konferenca Dan nacionalne varnosti je postala tradicionalno druženje, namenjeno razpravi o razvojnih in organizacijskih vprašanjin ter izzivih nacionalni varnosti Republike Slovenije. Letos je konferenca potekala že petič, in sicer v dveh delovnih dneh. V torek 12. 10. 2021 je v prostorih Državnega sveta RS potekala otvoritev konference in osrednja okrogla miza z naslovom »Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – česa smo se naučili v zadnjih treh desetletjih?« ter podelitev priznanj posameznikom in organizacijem, ki so se v preteklem letu posebej izkazali v okviru zagotavljanja nacionalne varnosti. V sredo 13. 10. 2021 pa je 26 predavateljev v okviru treh sekcij naslovilo različne teme s širokega področja zagotavljanja varnosti.

Konferenco je tudi letos organiziral Inštitut za varnostno kulturo v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede UM in Fakulteto za družbene vede UL. Udeležence konference so nagovorili g. Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede, red. prof. dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede, g. Aleš Hojs, minister za notranje zadeve ter g. Uroš Lampret, državni sekretar na ministrstvu za obrambo.

Konference se je udeležila tudi pred. Bernarda Tominc, sodelovali pa so tudi študenti prvega letnika dodiplomskih študijskih programov Fakultete za varnostne vede.

Spletna stran konference: http://www.varensvet.si/5-dan-nacionalne-varnosti-13-10-2021-2/  

Posnetek prvega dne konference: https://www.youtube.com/watch?v=d5Kx_jpfbeM