Dejavnost predavateljev – september 2018


Od 3. 9. 2018 do 5. 9. 2018 je pod vodstvom prof. dr. Gorazda Meška na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru potekala šesta GERN doktorska poletna šola, ki sta jo organizirala GERN in Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. Poletna doktorska šola z naslovom Challenges of Comparative Criminological Research je bila namenjena doktorskim študentom višjih letnikov doktorskega študija.

Na začetku doktorske šole sta imela pozdravna nagovora izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru. V okviru doktorske šole so bila izvedena predavanja evropskih kriminologov, doktorski študentje pa so dobili možnost, da svoje doktorsko raziskovanje predstavijo vsem udeležencem doktorske šole. Šeste GERN doktorske šole se je udeležila tudi asistentka Urška Pirnat, kjer je predstavila prispevek z naslovom Forms, causes, and responses to crime in urban local communities.

Podrobnejša vsebina in utrinki s šeste GERN poletne šole so dosegljivi na naslednji spletni strani:  https://www.fvv.um.si/SummerSchool/


Prof. dr. Gorazd Meško in doc. dr. Rok Hacin sta pripravila Prispevek z naslovom Zaznava legitimnosti osebja v zaporih pri obsojencih: kvalitativna študija v slovenskih zaporih, ki je objavlen na spletni strani Metina lista v rubriki top objave september 2018.


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je v času od 25. do 27. septembra 2018 organizirala dvanajsto bienalno konferenco Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe. Začetek tovrstne tradicionalne konference sega v leto 1996 in predstavlja mesto srečevanja ter forum izmenjave mnenj in ugotovitev raziskovalcev s področja varnosti, ki delujejo na območju Srednje in Vzhodne Evrope.

Letošnje konference z naslovom From Common Sense to Evidence-based Policy-making se je udeležilo več kot 130 slovenskih in tujih raziskovalcev ter praktikov iz 16 različnih držav. V treh dneh so bile v okviru konference organizirane in izvedene dve plenarni sekciji, trinajst tematskih sekcij in dve okrogli mizi, na katerih je bilo predstavljenih več kot 60 prispevkov, in sicer s področij policijske integritete, policijske dejavnosti, organizirane kriminalitete in korupcije, kazenskega pravosodja, penologije, nacionalne varnosti in terorizma, zasebnega varovanja, prevencije kriminalitete, kriminalistike, kibernetske kriminalitete in drugih področij.

Konferenco so skupaj z dekanom Fakultete za varnostne vede izr. prof. dr. Andrejem Sotlarjem, predsednikom programskega odbora konference prof. dr. Gorazdom Meškom in predsednikom organizacijskega odbora konference izr. prof. dr. Brankom Lobnikarjem otvorili častni gostje, in sicer prof. dr. József Györkös (direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), mag. Damijan Florjančič (predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije), mag. Tatjana Bobnar (V. d. generalnega direktorja policije), Vlasta Nussdorfer (varuhinja človekovih pravic), prof. dr. Janja Hojnik (prorektorica Univerze v Mariboru) in Jože Podržaj (generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij).

Na konferenci so ugotovitve aktualnih raziskovalnih aktivnosti predstavili tudi zaposleni na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru.

V okviru konference je bil izdan zbornik prispevkov v angleškem jeziku, ki je dostopen na uradni spletni strani konference. Hkrati je v elektronski verziji dostopen tudi zbornik povzetkov.

Več o konferenci in programu je na voljo na spletni strani konference.

Partnerji konference: DCAF – Ženevski center za demokratični nadzor nad oboroženimi silami, IISG – Integrative Internal Security Governance, Blakan Criminology, GERN, ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Prof. dr. Matevž Bren se je od 23. 9. do 26. 9. udeležil mednarodne konference Applied statistics, ki jo že vrsto let organizira Statistično društvo Slovenije.


Prof. dr. Bojan Dobovšek se je udeležil 2. konference Poslovne forenzike, ki sta jo 26. in 27. septembra 2018 v Ljubljani organizirali družba Tax-Fin-Lex in Visoka šola za računovodstvo in finance ter Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri VŠR v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani. Predstavil je prispevek  – Bančna luknja kot izziv za finančno forenziko.


Pred. Bernarda Tominc se je v četrtek 27. 9.2018 udeležila 4. konference o zaščiti, reševanju in pomoči, ki jo je organizirala Občina Brežice. Konferenca je bila namenjena razpravi o zaščiti, reševanju in pomoči ob jedrskih in radioloških nesrečah.


Izr. prof. dr. Benjamin Flander je v okviru programa Erasmus + gostoval na Pravni fakulteti Univerze La Laguna na otoku Tenerife v Španiji. Na omenjeni fakulteti je izvedel seminar na temo policijskega zaslišanja osumljencev za kazniva dejanja. Prvi seminar je bil naslovljen »Police Interrogation of Suspects of Crime – Human Rights Perspectives«, drugi pa »Interrogatiing Suspects of crime in Slovenia – Beyond Accusatorial model«.