Dejavnost predavateljev – september 2021


Prof. dr. Bojan Tičar je od 6. do 7. 9. 2021 v Portorožu sodeloval na 2. Konferenci prava informacijske varnosti, v organizaciji GV Založbe, FVV UM in IK UL. Na konferenci je vodil 5. sekcijo: Nadzor in prekrškovno sankcioniranje.

Prof. dr. Gorazd Meško, prof. dr. Branko Lobnikar, izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Rok Hacin in asist. Iza Kokoravec so se od 8. do 10. 9. 2021 udeležili mednarodne konference Evropskega združenja za kriminologijo (European Society of Criminology – ESC).

Asist. Ajda Šulc se je 8. 9. 2021 udeležila usposabljanja »Visokošolsko izobraževanje v pogojih medkulturnosti – 1.del (INOVUP)«.

Izr. prof. dr. Katja Eman in prof. dr. Gorazd Meško sta 8. ter 10. 9. 2021 na konferenci EUROCRIM 2021 predstavila prispevka z naslovom »Policing of Water Crime ter Rural crime in Slovenia«.

Asist. Tinkara Bulovec in izr. prof. dr. Katja Eman sta 9. 9. 2021 na konferenci EUROCRIM 2021 predstavili prispevek z naslovom »Sexual Harassment in Nightlife Entertainment Spots in Ljubljana, Slovenia – A Pilot Study«.

Asist. Ajda Šulc je 16. 9. 2021 na mednarodni konferenci After the Summer of Migration: Right-Wing Populism, Media and Affect (organizatorja Mirovni inštitut in Univerza na Dunaju) predstavila prispevek “Whose Media? How are Media Preferences Related to Citizen’s Populist Worldviews” (Mojca Pajnik, Nejc Berzelak, Ajda Šulc).

Doc. dr. Vanja Erčulj se je med 20. in 22. 9. 2021 udeležila 17. mednarodne konference Applied statistics, ki je potekala online. Na njej sta z asist. Anžetom Miheličem predstavila prispevek z naslovom »Exploring the effect of extreme anchor labeling on research findings«.

Prof. dr. Gorazd Meško se je na Univerzi v Oxfordu med 24. in 27. 9. 2021 udeležil dogodkov, posvečenih preminulemu direktorju Centra za kriminološko raziskovanje, Rogerju Hoodu, ki je v zadnjih petindvajsetih letih pomagal pri rasti Fakultete za varnostne vede in njenem uveljavljanju v mednarodnem raziskovalnem prostoru. Delovni obisk na CCR OU je bil namenjen tudi nadaljevanju sodelovanja na raziskovalnem področju med IV FVV in Centrom za kriminološko raziskovanje v Oxfordu, Velika Britanija.

Prof. dr. Branko Lobnikar, izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Boštjan Slak in asist. Tinkara Bulovec so na Evropski noči raziskovalcev 2021, ki je potekala 24. 9. 2021 v Mariboru, predstavljali Fakulteto za varnostne vede. Predstavili so projekt IMPRODOVA, katerega namen je bil izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini in projekt WATER CRIMES, s poudarkom na oblikah, obsegu ter posledicah kriminalitete zoper vode. Obiskovalcem je bila prikazana uporaba forenzičnih in kriminalističnih tehnik za odkrivanje storilcev kaznivih dejanj. Na dogodku so sodelovali tudi študentje Fakultete za varnostne vede, in sicer Ula Moškerc, Kaja Juratovec, Maša Kalin, Kiara Ropoša, Taja Rednak, Teja Lobnikar, Maja Loknar ter Benjamin Hostnik.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 30. 9. 2021 udeležila mednarodne znanstvene konference »Perspektive razvoja izobraževanja učiteljev«. Več o konferenci na: https://www.conference-pef2021.si/index.php/sl/program

Doc. dr. Rok Hacin se je v septembru udeležil dveh seminarjev o kartiranju kriminalitete in geografskih informacijskih sistemih v okviru projekta Geoprivacy initiative.

13. MEDNARODNA KONFERENCA CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Med 13. in 15. 9. 2021 je potekala mednarodna konferenca Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe, ki jo je že trinajstič organizirala Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. Tokratna konferenca je bila posvečena varnostnim izzivom, s katerimi se srečujejo ruralna okolja, kar je tudi rdeča nit raziskovanja v okviru Programske skupine FVV (2018-2024). Konference, na kateri so prispevke predstavili domači in tuji raziskovalci in strokovnjaki in je potekala v spletnem okolju MS Teams, se je udeležilo več kot 150 udeležencev iz 28 držav. Ob tej priložnosti smo praznovali tudi 25. obletnico konference in podelili priznanja najbolj zaslužnim sodelavcem: prof. dr. Milanu Pagonu, prof. dr. Bojanu Dobovšku, prof. dr. Branku Lobnikarju, Sandiju Podlogarju, Bernardi Tominc, slovenski policiji, Chucku Fieldsu, Sanji Kutnjak Ivković in Jacku Greenu. Več informacij o konferenci: https://www.fvv.um.si/conf2020/

Asist. Tinkara Bulovec in izr. prof. dr. Katja Eman sta 14. 9. 2021 na konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe predstavili prispevek z naslovom »Sexual violence and harassment in nightlife entertainment spots in Slovenia – The media reports analysis«.

Izr. prof. dr. Katja Eman je 14. 9. 2021 na konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe predstavila prispevek z naslovom »Rural crime and policing in the Pomurje region, Slovenia: a case study«.

Izr. prof. dr. Katja Eman in prof. dr. Gorazd Meško sta 14. 9. 2021 na konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe predstavila prispevek z naslovom »Water crimes and governance in Slovenia«.

Asist. dr. Eva Bertok je 15.9. 2021 na konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe predstavila prispevek z naslovom »The effectiveness of the multisensory method for evaluation of the safety of public spaces« v soavtorstvu z izr. prof. dr. Danijelo Frangež.

Doc. dr. Vanja Erčulj je 15. 9. 2021 na konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe predstavila prispevek z naslovom »Women in need and women in deed – online social support among women, victims of violence« v soavtorstvu z doc. dr. Tinkaro Pavšič Mrevlje.

Doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje je 15. 9. 2021 na konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe predstavila prispevek z naslovom »Women victims of violence: Social functioning and seeking support« v soavtorstvu z doc. dr. Vanjo Erčulj.

Prof. dr. Bojan Tičar je od 13. 9. do 15. 9. 2021 na konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe predstavil dva referata: »A »meta-right« in local context: The regulation and implementation of the right to security in local communities in Slovenia« (Bojan Tičar, Benjamin Flander) in »Handling weapons as a source of security threats in the local environment« (Bojan Tičar, Martin Muženič). Na konferenci je vodil  tudi dve sekciji, Safety and security perspectives I. and II.