Dejavnost predavateljev – september 2022


Od 20. do 24. septembra je v Malagi, Španija, potekala letna konferenca Evropskega kriminološkega združenja. “Challenges and opportunities in a virtually and physically connected Europe: The need for criminology”. Udeležili so se je člani Katedre za kriminologijo, prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Rok Hacin in asist. Iza Kokoravec. Na konferenci so predstavili šest prispevkov s področij ruralne kriminologije, legitimnosti policistov, trendov kaznovanja, mladoletniškega prestopništva in viktimizacij na območju nočnega življenja. Udeležili so se sekcije s področja ekološke kriminologije in ekološke kriminalitete ter delovnih sestankov, na katerih so se dogovorili glede raziskovanja na področjih ruralne kriminologije, zbiranja statističnih podatkih o kriminaliteti, mladoletniškemu prestopništvu in viktimizaciji in kaznovanju v prihodnje. Doc. dr. Rok Hacin je v okviru European Criminology Oral History Project izvedel intervju s prof. dr. Gorazdom Meškom.

Doc. dr. Vanja Ida Erčulj se je v septembru 2022 udeležila naslednjih seminarjev in dogodkov:

  • 19. – 21. 9. 2022: Konferenca Applied Statistics, kjer je predstavila prispevek z naslovom: »The types of online social support sought by women, victims of violence«,
  • 28. 9. 2022: Susanna Zaccarin (the University of Trieste, Department of Economics, Business, Mathematics, and Statistics): »Ego-networks of Italian population: data sources and main results on young and elderly people«,
  • 29. 9. 2022: podelitev nagrade za najboljše diplomsko delo iz področja človekovih pravic študentke Noemi Kapelj, ki jo je podelil Varuh človekovih pravic.