Dejavnost predavatrljev – april 2021


Doc. dr. Vanja Erčulj se je 8. 4. 2021 udeležila  Webinarja: Irt for forensics: A re-analysis of the FBI “Black Box” study.

Asist. Ajda Šulc se je 12. 4. 2021 udeležila usposabljanja »Spremljanje (ne)uspeha študentov s posebnim statusom pri študiju« (prek INOVUP, predavateljica: dr. Biba A. Rebolj).

Prof. dr. Gorazd Meško se je 13. 4. 2021 udeležil online konference Academy of Criminal Justice Sciences.

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 14. 4. 2021 udeležila izobraževanja »Urejanje besedil z orodjem LaTeX«.

Prof. dr. Bojan Tičar se je 15. 4. 2021 udeležil posveta Fakultete za varnostne vede, ki je v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V5-1942 organizirala posvet »Nadzor nad policijo – stanje in izzivi«.

Prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman sta 20 . 4. 2021 v sodelovanju s prof. dr. Velimirjem Rakočevićem iz Pravne fakultete, Univerze v Črni Gori, izvedla četrto mednarodno študentsko konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, katere osrednja tema je bila primerjava med ruralnim in urbanim okoljem. Konferenca je potekala preko spletne platforme MicroSoft Teams in v angleškem jeziku. Na konferenci je bilo predstavljenih 20 prispevkov o varnosti v lokalnih skupnostih, ki so jih pripravili doktorski in magistrski študenti Fakultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru in Pravne fakultete, Univerze v Črni Gori. Več informacij o konferenci in prispevkih lahko najdete na spletni strani Fakultete za varnostne vede https://www.fvv.um.si/psvls/4-student-conference.html

Prof. dr. Gorazd Meško se je 21. 4. 2021 udeležil online srečanja Division of International Criminology – American Society of Criminology o razvoju mednarodnega in primerjalnega kriminološkega raziskovanja.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 23. 4. 2021 udeležil mednarodne konference s področja kazenskega prava in kriminologije, ki jo je online organizirala Univerza v Polotsku, Belorusija.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 29. 4. 2021 na povabilo kolegov z Univerze Zwickau udeležila predavanja »Digital Didactic Dinner for English lecturers«.

Prof. dr. Gorazd Meško je v aprilu 2021 vodil komisijo nekdanjih predsednikov Evropskega kriminološkega združenja za podelitev priznanja za življenjsko delo na področju kriminologije v Evropi.

Doc. dr. Vanja Erčulj je v aprilu 2021 za blog Udomačena statistika pripravila prispevek Demonstracija uporabe metod tekstovnega rudarjenja: tipi socialne opore v spletni podporni skupini Neplodnost.