Dejavnost predavateljev – junij 2019


Prof. dr. Matevž Bren je s prispevkom INVERSE MOLECULAR DOCKING AS A POWERFUL NEW APPROACH IN DISCERNING PROMISCOUS MODE OF ACTION OF NATURAL COMPOUNDS (soavtorji Urban Bren, Veronika Furlan, Katarina Kores, Janez Konc in Matevž Bren) sodeloval na MATH/CHEM/COMP konferenci.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 3. in 4. junijem udeležil delovnega sestanka za pripravo publikacije o kriminalitetni statistiki v Svetu Evrope (LINCS)  v Strasbourgu, Francija

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 20. in 24. junijem udeležil Baltske kriminološke konference in obiskal Univerzo za pravosodje v St. Peterburgu, Rusija.