Delavnica projekta Erasmus+ DISC


Na Fakulteti za varnostne vede UM izvajamo projekt Erasmus+ z naslovom Digitalne spretnosti za integracijo in aktivno državljanstvo [DISC], ki stremi k izboljšanju digitalnih spretnosti ljudi z migracijskim ozadjem in spodbuja njihovo vključevanje v lokalno skupnost ter aktivno državljanstvo. Ciljne skupine projekta so mladi priseljenci in njihovi učitelji, vzgojitelji, mladinski delavci ter organizacije, ki s priseljenci delajo.

V okviru projekta bomo izvedli delavnico za učitelje in svetovalne delavce na osnovnih ter srednjih šolah, vzgojitelje v mladinskih centrih, zaposlene na fakultetah, zaposlene v organizacijah, ki delajo s priseljenci in vse druge, ki vas tematika zanima.

Na delavnici, ki bo 25. 11. 2021 od 10.00 do 11.00 ure potekala v spletnem okolju Microsoft Teams, bomo obravnavali:

  • kulturno raznolikost in njeno upravljanje,
  • medkulturnost,
  • digitalno vključenost,
  • multisenzorni prostor kot metodo poučevanja in
  • orodje za samoocenjevanje digitalnega znanja Smart+.

Delavnico bo izvedla dr. Eva Bertok s Fakultete za varnostne vede UM. Potekala bo v slovenščini.

Udeležba je brezplačna. Prijava ni potrebna.

Za dostop do dogodka kliknite TUKAJ ali skenirajte QR kodo:

Več o projektu si lahko preberete na https://discproject.eu.

Vljudno vabljeni, da se delavnice udeležite v čim večjem številu.