7. nacionalna konferenca – varnost v lokalnih skupnostih

Sistematično in poglobljeno raziskovanje varnosti v lokalnih skupnostih ostaja ena izmed ključnih nalog raziskovalcev in strokovnjakov. Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru varnost v lokalni skupnosti proučujemo v okviru Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih, ki od leta 2015 v sodelovanju s slovensko policijo, občinami in drugimi organizacijami organizira nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih. Letos vas vabimo na 7. Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizira skupaj z Občino Podčetrtek in ob podpori Skupnosti občin Slovenije in slovenske policije. Konferenca bo pretežno namenjena policijskemu delu v skupnosti, ki zadnje čase pridobiva na pomenu, hkrati pa ga spremljajo tudi razprave o njegovi filozofiji, strategiji in prihodnosti.

Namen konference je povečati sodelovanje med teorijo in prakso, razpravljati o družbenem kontekstu policijske dejavnosti in perspektivah policijskega dela v skupnosti ter zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Konferenca bo zaradi trenutnih razmer potekala on-line preko platforme Zoom.

Kontakt: Iza Kokoravec (iza.kokoravec@fvv.uni-mb.si).

Podrobnosti