Dnevi varstvoslovja 2021

Dnevi varstvoslovja so osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebno-varnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakorkoli ukvarjajo z vprašanji varnosti, varovanja, skratka z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Dnevi varstvoslovja so tudi čas za srečanje diplomantov Fakultete za varnostne vede

Cilj konference je predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju varstvoslovja.

Tako kot vedno do sedaj, bomo tudi letos na konferenci ponudili prostor za široko razpravo o zagotavljanju varnosti, zato si želimo prispevkov, ki bodo ta družbeni pojav naslovili v vsej njegovi kompleksnosti in celovitosti. Z osrednjo okroglo mizo bomo obeležili 30. obletnico delovanja slovenskih varnostnih sil v osamosvojitveni vojni, ostale okrogle mize in tematske sekcije pa bodo med drugim posvečene nadzoru nad delom policijeviktimizacijski študiji v ruralnih okoljihpluralni policijski dejavnostijeziku strokegospodarski kriminaliteti v zdravstvuinformacijski varnosti in drugim varstvoslovnim temam.

Podrobnosti