FVV prejela zahvalo FKKSS UNSA


Prodekanica za raziskovalno in mednarodno dejavnost izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič se je v imenu dekana FVV udeležila slovesnosti ob 30. letnici Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerze v Sarajevu. Na dogodku je prejela zahvalo Fakulteti za varnostne vede.