Petra Bajc 

Pomočnica tajnika za raziskovalno dejavnost

petra.bajc@um.si
01 3008 318
1N-7