Predstojnik Katedre za družboslovje, humanistiko in metodologijo

P4

01 3008 313

Pomočnica tajnika za raziskovalno dejavnost

1N-7

01 3008 318

Vzdrževalec

2N-22

01 3008 327

Dekan

Dekanat

01 3008 340

Vodja referata in referentka za doktorski študij

2N-24

01 3008 308

Predsednik Akademskega zbora

2N-14

01 3008 347

Vodja knjižnice

1N-10

01 3008 307

Predstojnica Katedre za kriminalistiko

1N-19

01 3008 346

mlada raziskovalka

1N-9

01 3008 309

Pomočnik tajnika fakultete za računovodske in finančne zadeve

1N-2

01 3008 317

Strokovna sodelavka za študentske zadeve

2N-24

01 3008 306

Samostojna strokovna sodelavka za finančne in materialne zadeve

1N-2

01 3008 321

Predstojnik katedre za informacijsko varnost

2N-11

01 3008 326

Bibliotekarka

1N-10

01 3008 307

Predstojnik Katedre za kriminologijo

2N-16

01 3008 328

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

2N-20

01 3008 337

Strokovna sodelavka za študentske zadeve

2N-24

01 3008 314

Vodja enote za informacijski sistem

2N-15

01 3008 329

prodekanica za raziskovalno in mednarodno dejavnost, predstojnica Inštituta za varstvoslovje

1N-3

01 3008 348

Referat za študentske zadeve (MAG)

2N-24

01 3008 314

Referat za študentske zadeve (UNI)

2N-24

01 3008 314

Referat za študentske zadeve (UNI in MAG)

2N-24

01 3008 314

Referat za študentske zadeve (VS)

2N-24

01 3008 335

prodekan za kakovost in razvoj

2N-21

01 3008 311

Tajnica dekana

2N-5

01 3008 300

Samostojna strokovna sodelavka za kadrovske zadeve

2N-13

01 3008 319

Erasmus koordinatorka

1N-9

01 3008 309

Strokovna sodelavka za študentske zadeve

2N-24

01 3008 335

Predstojnik Katedre za pravo

2N-10

01 3008 334

Tajnica fakultete

2N-3

01 3008 304

Mlada raziskovalka

01 3008 339