Predsednik Akademskega zbora

P4

01 3008 313

Referentka za študentske zadeve (VS)

2N-24

01 3008 335

Višji računovodja

1N-2

01 3008 321

Vzdrževalec

01 3008 300

Prodekan za kakovost in razvoj, predstojnik katedre za informacijsko varnost

2N-21

01 3008 340

Predstojnik Katedre za družboslovje, humanistiko in metodologijo

1N-6

01 3008 305

Prodekan za mednarodno sodelovanje

1N-18

01 3008 310

Vodja referata in referentka za doktorski študij

2N-24

01 3008 308

Vodja knjižnice

1N-10

01 3008 307

Predstojnik Katedre za pravo

1N-9

01 3008 324

Predstojnica Katedre za kriminalistiko

1N-19

01 3008 346

Pomočnik tajnika fakultete za računovodske in finančne zadeve

1N-2

01 3008 317

Prodekan za raziskovalno dejavnost, predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede

2N-7

01 3008 345

Predsednik Upravnega odbora UM, predstojnik Katedre za kriminologijo, predstojnik Inštituta za varstvoslovje

2N-16

01 3008 328

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

2N-20

01 3008 337

Referentka za študentske zadeve (UNI in MAG)

2N-24

01 3008 306

Vodja enote za informacijski sistem

2N-15

01 3008 329

Tajnica dekana

2N-5

01 3008 300

Bibliotekarka

1N-10

01 3008 307

Strokovna sodelavka za planiranje

2N-2

01 3008 318

Informatik - sistemski programer

2N-15

01 3008 329

Samostojna sodelavka za kadrovske zadeve

2N-13

01 3008 319

Tajnica fakultete

2N-3

01 3008 300