mag. 
Nina Kržič 

Pomočnik tajnika fakultete za računovodske in finančne zadeve

nina.krzic@fvv.uni-mb.si
01 3008 317
1N-2