Maja Loknar 

Strokovna sodelavka za študentske zadeve

maja.loknar@um.si
01 3008 306
2N-24