Daša Tavčar 

Strokovna sodelavka za študentske zadeve

dasa.tavcar@um.si
01 3008 335
2N-24