Obr. ZD-5: Oddaja zaključnega dela in potrdilo o poravnanih obveznostih