Inavguracija dekana FVV UM in otvoritev DV2019


Jubilejne 20. Dneve varstvoslovja smo slavnostno otvorili z inavguracijo dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Andreja Sotlarja. Inavguracije so se udeležili številni vabljeni gostje tako iz akademskega kot znanstveno-strokovnega okolja.

Po pozdravnih nagovorih g. Franca Vovka, župana Občine Dolenjske Toplice, in prof. dr. Zdravka Kačiča, rektorja Univerze v Mariboru, je predsednik volilne komisije izr. prof. dr. Benjamin Flander na kratko predstavil Poročilo o poteku volitev dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je novoizvoljenemu dekanu Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Andreju Sotlarju predal dekanske insignije.

Nagovoru dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Andreja Sotlarja je sledila otvoritev konference z nagovorom predsednice programsko-organizacijskega odbora doc. dr. Maje Modic in govorom ministra za notranje zadeve RS g. Boštjana Poklukarja.

Inavguracijo in otvoritev 20. Dnevov varstvoslovja so s svojimi nastopi popestrili učenci in učitelji Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.