Izobraževalni modul Assets Based Working with Communities


V okviru projekta Designing Collaborative Educational Resources (COERS) for Assets-Based Community Participation (ABCP) across Europe, v katerem je sodelovala tudi Fakulteta za varnostne vede UM, je bil z namenom širjenja dobrih in inovativnih praks ter promocije na prednosti osredotočenega pristopa k reševanju problemov skupnosti ustvarjen prosto dostopen spletni izobraževalni modul na temo multidisciplinarnega dela z različnimi skupnostmi. Modul obsega pet predmetov oziroma pet t. i. COER-jev, in sicer Theory and Praxis, Understanding context, Partnership and networking, Leadership and Management in Identity and Interprofessional Working. COER je akronim za Collaborative Open Educational Resources in predstavlja katero koli vrsto izobraževalnih vsebin, ki so v javni domeni ali so na voljo za uporabo z odprto licenco.

Vabljeni k sodelovanju.