Izr. prof. dr. Blaž Markelj prejemnik nagrade Ambasador zasebnosti za leto 2022


Izr. prof. dr. Blaž Markelj je dne 27. 1. 2023 prejel nagrado Ambasador zasebnosti Informacijskega pooblaščenca. Priznanje podeljuje Informacijski pooblaščenec ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov. Dr. Markelj je nagrado prejel zaradi uspešnega povezovanja deležnikov, organizacije aktualnih konferenc in dela z mladimi na področju informacijske varnosti.

Več o samem dogodku na povezavi https://www.ip-rs.si/novice/dogodek-informacijskega-poobla%C5%A1%C4%8Denca-ob-evropskem-dnevu-varstva-osebnih-podatkov.