Izredni, 1. letnik (VPD;IV) predav. Temelji pravnega sistema in državne ureditve, dne 29.11.


Predavanje iz predmeta Temelji pravnega sistema in državne ureditve (dr. Benjamin Flander), dne 29.11. odpade in se, skladno z dogovorom s študenti, prestavi na torek, 11. december 2018 od 16h – 20h, predavalnica P 2.