IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA NA FVV DO NADALJNJEGA


Spoštovane študentke in študenti,

v skladu z Organizacijskim navodilom, št. 012/2020/N 2/510-BF, ki ga je 12. 3. 2020 izdal rektor UM, bo s ponedeljkom, 16. 3. 2020 Univerza v Mariboru pričela z izvajanjem pedagoške dejavnosti na daljavo (o načinu izvedbe predavanj na Fakulteti za varnostne vede dne 13. 3. 2020 so predavatelji in študenti prejeli posebna navodila). To vključuje predavanja, vaje, zagovore zaključnih del in tudi vse posredne oblike pedagoške dejavnosti, glede katerih smo že sprejeli ukrepe.

Predavanja, vaje in zagovori zaključnih del se tako do nadaljnjega izvajajo s pomočjo komunikacijskega orodja za izvajanje predavanj na daljavo (MS Teams), o čemer ste bili že obveščeni. Navodila za udeležbo na predavanjih na daljavo so na voljo na https://predavanjaonline.um.si. Ob prijavi v sistem s svojo digitalno identiteto se vam bo odprl dostop do predmetov, ki jih imate na urniku. Komunikacija poteka ob izklopljeni kameri, preko mikrofona predavatelja, študenti vklopijo mikrofon le po pozivu predavatelja. To je nujno zaradi optimizacije in normalnega delovanja komunikacijskih kanalov.

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi s pedagoškim procesom vam je na voljo prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic.

Verjamemo, da bomo tudi na daljavo lahko kvalitetno opravili pedagoške aktivnosti, vas pa seveda prosimo za razumevanje in pomoč pri odpravljanju morebitnih začetnih težav.