Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21


Obveščamo vas, da je na spletni strani UM objavljen »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021«: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/sofinanciranje-doktorskega-studija-2020.aspx. Študenti, ki se bodo prijavili na razpis, lahko dokazilo o objavah (izpis bibliografije) pridobijo na povezavi COBISS/Osebne bibliografije ali v knjižnici Fakultete za varnostne vede (e-pošta: knjiznica@fvv.uni-mb.si), ki je na voljo tudi glede razlage tipologije člankov.  

Razpis je objavljen tudi v angleški različici: https://www.um.si/en/Study/about/Pages/co-funding-of-doctoral-studies-2020.aspx