Junij 2018


Fakulteta za varnostne vede je dne 6. 6. in 7. 6. 2018 v Hotelu Convent v Ankaranu organizirala nacionalno konferenco s področja varnosti – 19. Dneve varstvoslovja. Na otvoritvi konference so udeležence nagovorili dekan Fakultete za varnostne vede UM izr. prof. dr. Andrej Sotlar, župan občine Ankaran Gregor Strmčnik, predsednik uprave Luke Koper d. d. Dimitrij Zadel in osrednja govornica prireditve ministrica za notranje zadeve RS mag. Vesna Györkös Žnidar. Več kot sto govorcev je predstavilo svoje prispevke na petih okroglih mizah in enajstih tematskih sekcijah. Udeleženci so s svojimi prispevki odprli obsežen nabor vprašanj nacionalnovarnostnega sistema, kazenskega pravosodja in drugih področij varstvoslovnega raziskovanja. Program 19. Dnevov varstvoslovja je poleg tradicionalnih vsebinskih sklopov vključeval nekatere teme, ki so se v zadnjem obdobju pokazale kot posebej aktualne. Gost »pogovora ob kavi« je bil gospod Marjan Fank, nekdanji generalni direktor Policije. V okviru programa konference so potekali tudi 2. Slovenski dnevi detektivske dejavnosti. Ob zaključku konference je bila za udeležence organizirana ekskurzija v Luko Koper.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar se je 15. 6. 2018 udeležil konference na temo zasebnega varovanja in lokalne policijske dejavnosti, ki jo je organzirala National University of Public Service (Budimpešta, Madžarska). Na konferenci je v soavtorstvu z dr. Lászlóm Christiánom predstavil prispevek z naslovom: Private Security Regulation in Hungary and Slovenia – Comparative Study Based on Legislation And Societal Foundations.