Katedra za kriminologijo – Mentorji in teme zaključnih del, 3.12.


V ponedeljek, 3. 12. 2018 ob 15.00, bo Katedra za kriminologijo v predavalnici 2 izvedla predstavitev možnih tem zaključnih del.

Predstavili se bodo:

  • prof. dr. Gorazd Meško,
  • izr. prof. dr. Aleš Završnik,
  • doc. dr. Rok Hacin in
  • pred. dr. Saša Kuhar.