Kompetenčni center za kibernetsko in informacijsko varnost


Kompetenčni center za kibernetsko in informacijsko varnost (KC-KIV) je raziskovalno-izobraževalni center, ki ga vodi Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV), ter povezuje partnerje iz gospodarstva, visokošolskega izobraževanja in globalnega raziskovalnega sektorja, ki se ukvarjajo s področjem kibernetske in informacijske varnosti.

Glavni namen KC-KIV je skrb za poglobljeno spoznavanje, razvoj in promocijo kibernetske in informacijske varnosti na nacionalni ravni s pomočjo povezovanja z globalno skupnostjo.

Več informacij.