Mladi raziskovalec – prosto delovno mesto


Fakulteta za varnostne vede razpisuje prosto delovno mesto:

H017002 – MLADI RAZISKOVALEC, M/Ž (Inštitut za varstvoslovje)

Za delovno mesto H017002 – MLADI RAZISKOVALEC, M/Ž, mora kandidat/ka izpolnjevati naslednje pogoje:

  • KLASIUS SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
  • KLASIUS P: 86 – VAROVANJE,  31 – DRUŽBENE VEDE, 34 – POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE, 38 – PRAVNE VEDE
  • Zahtevana računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje.
  • Zahtevani jeziki: aktivno znanje angleškega jezika.

Trajanje zaposlitve: določen čas – 48 mesecev.

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.

Ključni podatki:

a)         Oddaja prijav v elektronski obliki

Kandidati lahko pošljejo optično prebrani dokument podpisanega prijavnega obrazca s prilogami v .pdf obliki na e-naslov: raziskujmo@um.si do vključno 30. 6. 2020. Pri tem morajo uporabiti e-naslov na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri.

b)         Oddaja prijav v tiskani obliki

Prijave s prilogami kandidati lahko:

  • oddajo osebno v vložišču Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor ali
  • jih pošljejo s pošto na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.