Motnje hranjenja z osebnega in strokovnega vidika


V okviru predavanja, ki bo potekalo 21. februarja 2022, s pričetkom ob 10. uri, se bo izvajalka Danaja Lorenčič, osredotočila na razlago različnih oblik motenj hranjenja. Poudarek bo na anoreksiji in osebni izkušnji. Predstavljeni bodo tudi dejavniki, ki vplivajo na razvoj motenj hranjenja, napotki, kako lahko svetujete in ponudite podporo osebi z motnjo hranjenja in kam naj se študentje obrnejo, če potrebujejo strokovno pomoč.

Predavanje o motnjah hranjenja, ki ga izvaja Danaja Lorenčič, je edinstveno, ker strokovno znanje podkrepi z osebno izkušnjo. Dogodek je prvotno namenjen izvajalcem pedagoškega procesa v okviru inkluzije študentov s posebnimi potrebami, a je primeren tudi za študente.

Več informacij in prijava so na voljo na portalu Izpopolni UM.

Vljudno vabljeni!