Možnost opravljanja prakse za 1. letnik VS program (VPD in IV)


Amnesty international je pričel s projektom Akademija Amnesty, katerega partner je tudi FVV. Na Univerzi v Ljubljani se bo pričela izvajati obštudijska dejavnost Človekove pravice v praksi – Akademija Amnesty, katere velik del je namenjen samostojnemu oz. praktičnemu delu za človekove pravice. Poleg obštudijske dejavnosti bodo na fakultetah izvajali tudi predavanja na aktualne teme človekovih pravic, med drugim jih bodo imeli tudi gostje iz tujine. Na Akademijo Amnesty se lahko vpišete tukaj: https://www.akademija-amnesty.si/2021/09/01/obstudijska-dejavnost-vpis/, več informacij in vsebino pa lahko vidite v word dokumentu. Študentom 1. letnika VS programa (obe smeri VPD in IV) lahko opravljanje te obveznosti priznamo kot opravljeno prakso (obvezni predmet 1. letnika), ostalim študentom pa se ta aktivnost lahko vpiše v mapo kot priloga k diplomi.