Nadomestne volitve v ŠS UM


Skladno z določili Pravilnika izdaja prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Sklep o razpisu nadomestnih volitev v študentski svet Univerze v Mariboru. Kandidaturo je potrebno oddati v tajništvo fakultete do 19. 11. 2018 do 12.oo ure.

Vsebina sklepa ter obrazci so v prilogi.

Priloga: