Nagrade Univerze v Mariboru študentom


V.d. prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru izdaja

POZIV

h kandidiranju za

NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU ŠTUDENTOM

za ŠPORTNE in KULTURNE DOSEŽKE ter
RAZVOJ NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTOVOLJSTVA

Študenti lahko kandidirajo za naslednje nagrade:

  • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Rok za oddajo kandidatur je 15. april 2019 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

 

Priloge: