Nova Spletna platforma Študentski izzivi Univerze v Mariboru (Spletna platforma ŠI:UM)


Obveščamo vas, da je s 1. 2. 2023 pričela delovati nova Spletna platforma Študentski izzivi Univerze v Mariboru, ki je dosegljiva na: https://si.um.si/.

Osnovni namen Spletne platforme Študentski izzivi Univerze v Mariboru (Spletna platforma ŠI:UM), delujoče za potrebe Univerze v Mariboru (UM), je zagotavljanje možnosti informacijsko podprtega mreženja med študenti UM, zaposlenimi na UM (pedagoški kader UM) in delodajalci za potrebe sodelovanja v različnih oblikah s področja znanstveno-raziskovalnih dejavnostih, projektnega dela in drugih oblikah razvojnega (inovacijskega) ter strokovnega dela UM. Poleg tega nudi Spletna platforma ŠI:UM podporo za promocijske in diseminacijske aktivnosti UM za navedeno področje vključevanja.

V letu 2023 in tudi v prihodnjih letih bo ključna dodatna podpora predstavljala poenostavitev posameznih procesov dela vključenih v aktivnosti različnih projektnih nalog, še posebej pa projektnim nalogam Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM), saj le ta zagotavlja enotno dokumentno središče ter osnovo za komuniciranje v virtualnem okolju vsem vključenim deležnikom.

Vljudno vabljeni k prijavi na Spletno platformo ŠI:UM in uporabi le-te.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: studentski.izzivi@um.si.

Karierni center Univerze v Mariboru