Ob Rektorjevem dnevu podelili priznanja in nagrade Univerze v Mariboru


Na Univerzi v Mariboru vsako leto ob Rektorjevem dnevu podelijo nagrade in priznanja tistim, ki s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu dne 28. 1. 2019 je priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za leto 2018 prejel naš sodelavec doc. dr. Aleš Bučar Ručman, ki je svojim izjemnim delom pomembno prispeval k razvoju ter uveljavljanju Fakultete za varnostne vede in Univerze v Mariboru doma in v tujini.

Rektorjevo nagrado, ki se podeljuje študentom za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji, pa je za leto 2018 prejel Anže Mihelič.

Čestitamo prejemnikoma priznanja in nagrade.

Več o dogodku Rektorjev dan UM