Obisk ministra za notranje zadeve in ministra za izobraževanje, znanost in šport


Fakulteto za varnostne vede UM sta 25. 1. 2019 obiskali delegacija Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod vodstvom ministra dr. Jerneja Pikala in delegacija Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom ministra Boštjana Poklukarja. V delegacijah sta bila tudi državna sekretarja z obeh ministrstev in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar. Ministra sta se seznanila s prostorsko problematiko Fakultete za varnostne vede in pokazala veliko pripravljenost za njeno razrešitev. Na sestanku z vodstvom FVV in predstavniki vodstva UM je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za notranje zadeve del svojih prostorov preneslo na Fakulteto za varnostne vede. S tem bo FVV prišla do zaokrožene celote stavbe, kar je bil predpogoj za  začetek njene obnove. Obnovljena stavba bo omogočala kakovostno izvajanje javne službe visokošolskega izobraževanja in raziskovanja za potrebe zagotavljanja varnosti v družbi, saj je FVV UM edina univerzitetna institucija v Republiki Sloveniji, ki je povsem posvečena varnostnemu področju.

Več o obisku obeh delegacij: