Obisk parlamenta


Študenti in študentke prvih letnikov univerzitetnega in visokošolskih študijskih programov so v petek, 13. januarja 2023, v okviru predmetov Temelji pravnega sistema in državne ureditve ter Uvod v razumevanje prava in države pod vodstvom izr. prof. dr. Benjamina Flandra obiskali Državni zbor in Državni svet.

V prenovljeni dvorani Državnega sveta je dr. Dušan Štrus, namestnik sekretarke Državnega sveta, udeležencem predstavil položaj zakonodajne veje v strukturi organizacije državne oblasti. Mag. Bojan Šav, vodja enote za varovanja in nekdanji diplomant Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, je spregovoril o nalogah policistov, ki v in pred poslopjem parlamenta skrbijo za varnost. Udeleženci so se srečali in pogovorili s poslancem Lenartom Žavbijem, ki je najmlajši poslanec aktualnega sklica. Obisk so sklenili z ogledom preddverja in dvorane Državnega zbora.