Obisk študentov 2. letnika (UNI) na Okrožnem sodišču v Ljubljani


Študenti 2. letnika (UNI) so v torek v okviru predmeta Človekove pravice v kazenskem pravosodju obiskali Okrožno sodišče v Ljubljani. Med obiskom so spremljali zanimivo predavanje vodje kazenskega oddelka OSL sodnice-svetnice Deje Kozjek. Sodnica je “iz prve roke” predstavila potek kazenskega postopka in nekatera aktualna vprašanja (reforme) kazenskega sodstva v Sloveniji. Udeleženci obiska so si ogledali tudi Centralno pravosodno knjižnico in sodno palačo, v kateri poleg OSL domujeta Višje sodišče v Ljubljani in Vrhovno sodišče Republike Slovenije.