Objava Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021


Obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/podiplomski-razpis-2020-21.aspx . Skladno z razpisom za vpis razpisujemo mesta na magistrskem programu Varstvoslovje (2. stopnja) ter na doktorskem programu Varstvoslovje (3. stopnja). Vljudno vabljeni na informativne dneve: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/informativni-dnevi-2020-21.aspx

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. K prijavi vas zato vabimo že danes.

Prijave potekajo elektronsko preko spletnega portala eVŠ.

Pred prijavo natančno preberite Skupne določbe Razpisa ter navodila na eVŠ portalu. Bodite pozorni na roke za pravočasno oddajo prijave v eVŠ-ju ter pravočasno poslano prijavo in dokazila, ki jih morate osebno dostaviti ali priporočeno poslati na fakulteto do rokov, kot so objavljeni ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddate na več načinov, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom ali brez kvalificiranega digitalnega potrdila:

  • če se kandidati prijavljate s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-račun (avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture), potem obrazca ne pošiljate po pošti, ampak priporočeno po pošti na fakulteto pošljete priloge;
  • če se kandidati prijavljate brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), potem obrazec natisnete, podpišete in skupaj s prilogami osebno dostavite ali priporočeno pošljete na fakulteto.

Priloge:

  • overjena fotokopija potrdila o diplomiranju oziroma diplomske listine ter overjena fotokopija potrdila, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov in posebej ocena zaključnega dela – za diplomante FVV bomo vse podatke o predhodni izobrazbi pridobili na fakulteti, morate pa upoštevati roke za prijavo teme zaključnega dela, oddajo zaključnega dela in roke zadnjih zagovorov: https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/zaklkjucna-dela/
  • za vpis na doktorski študij poleg zgoraj navedene dokumentacije še pisno zasnovo teme doktorske disertacije skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM (priloga 14).

Dokumentacijo pošljite priporočeno na naslov fakultete:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova 8
1000 Ljubljana

  • s pripisom “prijava na magistrski študij”
  • s pripisom “prijava na doktorski študij”

Za vse dodatne informacije glede magistrskega študija smo vam na voljo na: referat.mag@fvv.uni-mb.si ali za doktorski študij na: referat.dr@fvv.uni-mb.si .

Vabljeni k prijavi!