Objava Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022


Obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx (slo.); https://moja.um.si/en/future-students/Strani/enrolment-postgraduate.aspx (ang.). Skladno z razpisom za vpis razpisujemo mesta na magistrskem programu Varstvoslovje (2. stopnja) ter na doktorskem programu Varstvoslovje (3. stopnja). Vljudno vabljeni na informativni dan, ki bo potekal 26. maja 2021, ob 14.15 za magistrski študij ter ob 15.00 za doktorski študij, način izvedbe bo objavljen naknadno na spletni strani: https://www.fvv.um.si/bodoci-studenti-2/

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. K prijavi vas zato vabimo že danes.

Prijave potekajo elektronsko preko spletnega portala eVŠ.

Pred prijavo natančno preberite določbe Razpisa ter navodila na eVŠ portalu. Bodite pozorni na roke pravočasne oddaje prijave v eVŠ-ju.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddate na več načinov, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom ali brez kvalificiranega digitalnega potrdila.

E-priloge k prijavi:

  • skenirano potrdilo o diplomiranju oziroma diplomske listine ter potrdilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov in posebej ocena zaključnega dela – za diplomante FVV bomo vse podatke o predhodni izobrazbi po zaključnem prijavnem roku pridobili na fakulteti, morate pa upoštevati roke za prijavo teme zaključnega dela, oddajo zaključnega dela in roke zadnjih zagovorov: https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/zaklkjucna-dela/
  • za vpis na doktorski študij poleg zgoraj navedene dokumentacije še pisno zasnovo teme doktorske disertacije skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM (priloga 14).

Za vse dodatne informacije glede magistrskega študija smo vam na voljo na: referat.mag@fvv.uni-mb.si ali za doktorski študij na: referat.dr@fvv.uni-mb.si .

Vabljeni k prijavi!