Objava Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/23


Obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/23: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx (slo.); https://moja.um.si/en/future-students/Strani/enrolment-postgraduate.aspx (ang.). Skladno z razpisom za vpis razpisujemo mesta na magistrskem programu Varstvoslovje (2. stopnja) in na doktorskem programu Varstvoslovje (3. stopnja).

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. K oddaji prijave vas zato vabimo že sedaj.

Vljudno vabljeni na informativni dan, ki bo potekal 25. maja 2022, ob 14.00 za magistrski študij ter ob 15.00 za doktorski študij, način izvedbe bo naknadno objavljen na spletni strani: https://www.fvv.um.si/bodoci-studenti-2/

Prijave potekajo elektronsko na spletnem portalu eVŠ. Pred prijavo natančno preberite določbe razpisa za vpis. Bodite pozorni na roke pravočasne oddaje prijave v eVŠ-ju.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik magistrskega študija bo ostal odprt:

  • za državljane/-ke RS in državljane/-ke držav članic EU ter za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva do 8. septembra 2022,
  • za državljane/-ke držav nečlanic EU do 31. maja 2022.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik doktorskega študija bo ostal odprt:

  • za državljane/-ke RS in državljane/-ke držav članic EU do 8. septembra 2022,
  • za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in državljane/-ke držav nečlanic EU do 31. maja 2022.

Elektronske priloge k prijavi:

  • skenirano potrdilo o diplomiranju oziroma diplomske listine ter potrdilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov in posebej ocena zaključnega dela – za diplomante FVV bomo vse podatke o predhodni izobrazbi po zaključnem prijavnem roku pridobili na fakulteti, morate pa upoštevati roke za prijavo teme zaključnega dela, oddajo zaključnega dela in roke zadnjih zagovorov: https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/zaklkjucna-dela/
  • za vpis na doktorski študij kandidati poleg zgoraj navedene dokumentacije na eVŠ portal naložijo še pisno zasnovo teme doktorske disertacije skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM (priloga 14).

Za vse dodatne informacije glede magistrskega študija smo vam na voljo na: referat.mag@fvv.uni-mb.si ali za doktorski študij na: referat.dr@fvv.uni-mb.si .

Vabljeni k prijavi!