Objava študentskega dela


Na vhodu v objekt UKCL bi potrebovali enega študenta ali študentko za delo, v katerem se nahajajo ambulante. Delo je v dopoldanskem času, za daljše časovno obdobje, za 7.5 eur bruto na uro.

Za več informacij kontaktirajte go. Petro Štupico na petra.stupica@kclj.si .