Obvestilo o ponovnem odprtju knjižnice FVV


Knjižnica FVV bo od 25. 5. 2020 dalje za uporabnike ponovno odprta, in sicer ob ponedeljkih (8.30–12.30) in sredah (12.30–17.00).

Omogočeno je:

  • vračanje izposojenega gradiva ,
  • izposoja največ 5 enot predhodno naročenega gradiva po prejemu obvestila, da je gradivo pripravljeno (rezervacije na COBISS+ ali na elektronski naslov knjiznica@fvv.uni-mb.si),
  • nakup učbenikov FVV. 

NAVODILA OBISKOVALCEM KNJIŽNICE:

! V knjižnico vstopajte le, če ste zdravi.
! V knjižnico vstopajte posamično.
! Obvezna je uporaba zaščitne maske in uporaba pripravljenih razkužil za roke.
! Pri ravnanju z gradivom upoštevajte navodila NIJZ.

Gradivo, ki si ga želite izposoditi po pošti, morate naročiti na elektronski naslov knjiznica@fvv.uni-mb.si ter ob tem navesti naslov, na katerega naj vam naročeno gradivo pošljemo.

Naročeno gradivo bomo pošiljali dvakrat tedensko (ponedeljek in sreda). Člani, ki bodo na tak način naročili gradivo, bodo po e-pošti obveščeni o pošiljki.

Stroške pošiljanja krije naročnik, ki bo prejel račun po e-pošti:

  • pošiljka do 1.000 g (npr. ena večja ali dve manjši knjigi) = 3,00 EUR;
  • pošiljka do 2.000 g = 4,00 EUR.

Za informacije o ostalih knjižničnih storitvah smo dosegljivi po e-pošti (knjiznica@fvv.uni-mb.si ali barbara.erjavec@fvv.uni-mb.si).

Hvala za razumevanje