Pedagoški proces v zimskem semestru študijskega leta 2020/21


Spoštovani študentje,

na fakulteti se intenzivno ukvarjamo z načrtovanjem izvedbe pedagoškega procesa v prihajajočem študijskem letu. Pri izvedbi nas v prvi vrsti omejuje epidemiološka slika in z njo povezana skrb za zdravje vseh vpletenih ter s tem povezani ukrepi. Tako smo morali upoštevati tudi prostorske zmogljivosti fakultete in sprejeti odločitev, da bomo vsa predavanja na rednem in izrednem študiju v zimskem semestru izvajali na daljavo. Vaje potekajo v manjših skupinah, zato jih bodel mogoče izvesti v živo, del pa na daljavo. Urniki bodo na spletni strani fakultete objavljeni teden dni pred pričetkom študijskega leta.

Želimo vam olajšati prihajanje na fakulteto, zato bomo urnik oblikovali tako, da bo vsak prišel na fakulteto le enkrat tedensko, ostale dni pa boste spremljali predavanja in vaje na daljavo. Tisti dan, ko boste imeli vaje na fakulteti, bo urnik bolj intenziven, poskrbeli pa bomo za daljši odmor za kosilo ter ustrezno prezračevanje prostorov. 

Prosimo vas, da do začetka študijskega leta preverite, kako je z vašim dostopom do MS Teams: https://teams.um.si/ in do E-študija (Moodla): https://estudij.um.si/ ter ostalih prijavnih sistemov, ki so povezani z vašo digitalno identiteto – to ste prejeli ob vpisu. Ker vas bomo obveščali tudi po e-pošti na univerzitetni poštni naslov tipa ime.priimek@student.um.si, vas prosimo, da poštni predal sprotno spremljate.

S 30. septembrom bo začel veljati režim vstopa v stavbo fakultete z glavnega vhoda (s Kotnikove ulice) in izhoda na notranje dvorišče. Do nadaljnjega je v veljavi aktualni varnostni protokol, dostopen na https://www.fvv.um.si/varnostni-protokol-za-opravljanje-pedagoskega-dela-v-prostorih-fvv/.

Iz opisanega načrta je jasno, da je planiranje urnika letos poseben izziv. Tako od vas, študentov, kot tudi od vseh zaposlenih na fakulteti bo vse skupaj terjalo veliko mero prilagodljivosti in razumevanja, za kar se vam vnaprej zahvaljujemo. Želimo si, da je ta semester za nas zadnja preizkušnja te vrste in da se v letnem vrnemo v predavalnice v polni zasedbi.

Želimo vam lep preostanek poletja in vas lepo pozdravljamo!