Podaljšan razpis za predmetno tutorstvo pri dr. Alešu Bučarju Ručmanu za študijsko leto 2023/2024


Fakulteta za varnostne vede podaljšuje razpis za predmetno tutorstvo pri izr. prof. dr. Alešu Bučarju Ručmanu.

Predmetni tutor oz. demonstrator je lahko študent tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa ali diplomant dodiplomskih programov FVV UM s statusom študenta na podiplomskem študiju na FVV UM.

Predmetni tutor oz. demonstrator nudi pomoč pri pripravi in izvedbi vaj ter drugih oblik pedagoškega dela. Gre za obliko pomoči, ki je namenjeno študentom FVV UM pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu.

Naloge, ki izhajajo iz tutorskega dela, so razvidne iz Pravilnika o tutorstvu na FVV. Za opravljeno delo študent, ki je izbran za tutorja, prejme mesečno nagrado v skladu z določili FVV (plačilo po študentski napotnici, do 10 ur dela/mesečno v času 11 mesecev v študijskem letu, 7,20 EUR bruto na uro).

Študentke oz. študenti za prijavo na razpis pošljejo izpolnjen obrazec in življenjepis do vključno 23. 10. 2023 do 10. ure po e-pošti na barbara.cuvan@um.si. Izpis ocen bomo k obrazcu predložili na fakulteti. Pričetek opravljanja tutorskega dela je november 2023.