Podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru


Dne 27. 1. 2020 je na Univerzi v Mariboru potekala slovesnost ob Rektorjevem dnevu. Na slovesnosti je rektor podelil nagrade in priznanja tistim, ki s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

doc. dr. Kaja Prislan

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za leto 2019 je prejela doc. dr. Kaja Prislan, ki je svojim izjemnim delom pomembno prispeval k razvoju ter uveljavljanju Fakultete za varnostne vede in Univerze v Mariboru doma in v tujini.

Anja Lesar

Priznanje Univerze v Mariboru za izjemno strokovno delo za leto 2019 je prejela Anja Lesar.

Monika Klun

Rektorjevo nagrado, ki se podeljuje študentom za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji, pa je za leto 2019 prejela Monika Klun.