Podporne storitve Študentskega središča za uspešnejši študij


Draga študentka, dragi študent!

Univerza v Mariboru nam na naši študijski poti nudi celovito podporo pri razvijanju naših potencialov in premagovanju izzivov. S Študentskim središčem UM nam je vsem študentkam in študentom UM na voljo podpora pri odločanju za študij, med študijem in ob zaključku študija pri vključevanju na trg dela.

🎥 V posnetku predstavitve Študentskega središča UM preverite, katere podporne storitve lahko koristimo in kako si lahko tudi sami pomagamo.

👉 Raziščite in spremljajte še:

Za udeležbo na izobraževalnih delavnicah študenti prejmete tudi potrdila (v portfelju), ki jih lahko priložite življenjepisu.