Posvet Zbiranje obvestil in zaslišanje: kriminalistični in kazenskopravni vidiki


Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in Društvo kriminalistov Slovenije sta v sredo, 19. 4. 2023, na Policijski akademiji v Tacnu organizirala osemnajsti tradicionalni posvet s področja odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj z naslovom Zbiranje obvestil in zaslišanje: kriminalistični in kazenskopravni vidiki.

Po uvodnem pozdravu predstojnice Katedre za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Danijele Frangež, in predsednika Društva kriminalistov Slovenije, Damjana Apollonia, mag. var., sta udeležence nagovorila prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, in mag. Senad Jušić, v. d. generalnega direktorja Policije.

Predstavljenih je bilo deset prispevkov, v katerih so predavateljice in predavatelji predstavili teoretična izhodišča in praktične izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Izr. prof. dr. Benjamin Flander sFakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je predstavil prispevek o pravni ureditvi in praksi policijskega zaslišanja in pridobivanja izjav od osumljenca v luči domneve nedolžnosti, doc. dr. Miroslav Žaberl s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je predstavil policijsko pridobivanje osumljenčevih testimonialnih dokazov skozi problem osredotočenosti suma, izr. prof. dr. Primož Gorkič, z Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je govoril o uporabi zbranih obvestil v dokaznem postopku in (novejših) stališčih v presoji Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Robert Tekavec z Uprave kriminalistične policije je izpostavil izzive policijskega zbiranja obvestil od žrtev kaznivih dejanj z elementi nasilja, Izidor Rojs sSpecializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije je izpostavil problematiko zbiranja dokazov v tujini in njihovo prezentacijo skozi izpovedi kriminalistov na obravnavi, mag. Špela Koleta z Višjega sodišča v Ljubljani je predstavila dokazne vrednosti obvestil in zaslišanja z vidika razpravljajočega sodnika, Janez Stušek iz Odvetniške pisarna Stušek d. o. o. je predstavil nekatere pravne in dejanske dileme pri zbiranju obvestil (in/ali zaslišanju) z vidika odvetnika/preiskovalca, izr. prof. dr. Igor Areh s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je govoril o uporabni znanosti in Mendezovih principih učinkovitega zasliševanja, Sandra Smiljanić iz Hiše za otroke je predstavila delovanje Hiše za otroke in zaslišanje otrok, in izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič s Fakultete za turizem in Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je prestavila izzive pri tolmačenju policijskih postopkov.

Odlična predavanja so udeležence spodbudila k razpravi in predstavitvi lastnih stališč ter izkušenj iz prakse. Dogodek, ki se ga je udeležilo okoli 150 ljudi, so moderirali izr. prof. dr. Danijela Frangež, Damjan Apollonio, mag. var., in doc. dr. Boštjan Slak.