Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom


Prorektorica UM za študentska vprašanja je izdala poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za študijsko, raziskovalno in umetniško delo, za razvoj obštudijskih dejavnosti, za prispevek k inovacijski dejavnosti in za športne ter kulturne dosežke.

Vsebina poziva ter pripadajoči obrazci so dostopni v prilogah: