Predstavitev poklica redar in Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana


V torek 9. aprila 2019 je na Fakulteti za varnostne vede v sklopu dogodkov Dan poklicev potekala predstavitev poklica redar. Dogodek je moderiral doc. dr. Miha Dvojmoč, gostje pa so bili predstavniki Redarske službe Ljubljana, in sicervodja Mestnega redarstva g. Roman Fortuna, g. Klemen Gabršček, višji svetovalec v Odseku za prekrškovni postopek v Mestnem redarstvu ter g. Milan Šterpin, občinski redar Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu, ki je tudi naš diplomant in magistrski študent.

Predstavitev dela Mestnega redarstva je bila zelo zanimiva in atraktivna in je pritegnila tudi nekaj zanimanja za opravljanje tovrstnega poklica tudi s strani občinstva. Mestno redarstvo je bilo predstavljeno celostno in vsebinsko.

Vodja Mestnega redarstva g. Roman Fortuna je začel z nekaj zgodovine, predstavil je sedanjo vsebino dela in vizijo ter predstavil kako si želijo mestno redarstvo v bodoče že razvijati. Podrobno razložil tudi postopek kako poteka večmesečno usposabljanje ob vstopu v njihove vrste, povedal pa je tudi, da dajo precejšen poudarek na nadgradnji izobraževanja in usposabljanja za zaposlene.

G. Klemen Gabršček je predstavil vsebino dela prekrškovnega organa, kjer je potreben preplet različnih kompetenc, tako na področju poznavanja prava kot tudi na področju komunikacijskih veščin. Večkrat je poudaril, da bi z veseljem zaposlili koga na tem področju delovanja. G. Milan Šterpin, občinski redar pa je razložil, kako poteka dinamično in raznoliko delo na terenu, pri čemer je poudaril, da vse več in bolj uspešno poteka tudi sodelovanje s krajani in četrtnimi skupnostmi.

Pohvalili so se s številnimi priznanji ter s svojo odlično opremo in organiziranostjo.

Celotna predstavitev delovanja Mestnega redarstva je bila podprta z visoko stopnjo usposobljenosti in strokovnosti, predvsem pa so nas navdušili z novimi idejami delovanja in odprtostjo za sodelovanje. Tako so nas prisotne prepričali s svojo vizijo visoko strokovno usposobljene in opremljene mestne službe, ki na lokalnem nivoju meščanom zagotavlja urejeno in varno življenje.

Hvala vsem sodelujočim.