Predstavitev tem zaključnih del – Katedra za policijsko dejavnost in varnostne vede, 19. 12.


Člani Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede bomo v sredo, 19. 12. 2018 ob 15. uri v predavalnici 6 kot potencialni mentorji predstavili možne okvirne teme zaključnih del za VS/UNI/MAG programe ter metodologijo za pripravo le-teh.

Vsi zainteresirani študentje ste na predstavitev mentorjev in diplomskih tem vljudno vabljeni!

Člani Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede

 • izr. prof. dr. Branko Lobnikar, prodekan za raziskovalno dejavnost, predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede
 • izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan, član katedre
 • izr. prof. dr. Tomaž Čas, zunanji sodelavec, član katedre
 • izr. prof. dr. Vinko Gorenak, zunanji sodelavec, član katedre
 • izr. prof. dr. Iztok Prezelj, zunanji sodelavec, član katedre
 • doc. dr. Miha Dvojmoč, član katedre
 • doc. dr. Maja Modic, članica katedre
 • doc. dr. Kaja Prislan, članica katedre
 • doc. dr. Srečko F. Krope, zunanji sodelavec, član katedre
 • doc. dr. Miroslav Žaberl, zunanji sodelavec, član katedre
 • viš. pred. mag. Peter Jeglič, zunanji sodelavec, član katedre
 • viš. pred. dr. Božidar Koren, zunanji sodelavec, član katedre
 • viš. pred. dr. David Smolej , zunanji sodelavec, član katedre
 • pred. Bernarda Tominc, članica katedre
 • pred. Igor Zupančič, zunanji sodelavec, član katedre